Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / जहाँ कानूनको पालना त्यहाँ विकास : प्रधानन्यायाधीश

जहाँ कानूनको पालना त्यहाँ विकास : प्रधानन्यायाधीश

युगबो ध समाचारदाता

घो राही, २५ कार्तिक । प्रधानन्यायाधीश गो पाल पराजुलीले  जहा“ कानूनको  पालना हुन्छ त्यहा“ विकास पनि हुने  बताउनुभएको  छ ।
दाङ दे उखुरी जिल्ला अदालतको  सुविधासम्पन्न भवनको  शनिवार घो राहीमा शिलान्यास गदैर्  प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले  विधि र कानूनको  पालनाले  विकासका कामलाई गुणस् तरीयता प्रदान गनेर्  बताउनुभयो  । उहा“ले  विकासका काममा हुने  गुणस् तरीयता र सुविधासम्पन्न भौ तिक संरचनाले  नागरिक से वामा पहु“च अभिबृद्धि हुने  बताउनुभयो  । सवोर् च्च अदालतले  त्यही सिद्धान्तलाई आत्मसात गदैर्  दाङलगायत दे शका विभिन्न जिल्लामा आधुनिक र सुविधासम्पन्न भवनहरु निर्माण थाले को  जानकारी दिदै  उहा“ले  सुविधायुक्त भौ तिक संरचनाले  न्यायमा नागरिकको  पहु“च बृद्धि हुने  आशा व्यक्त गर्नुभयो  । ‘सवोर् च्च अदालतको  काम भवन निर्माण गनेर्  त हो इन’– प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले  भन्नुभयो – ‘तर न्यायालयलाई जति स्रो त, साधन र सुविधायुक्त बनाइन्छ त्यति नै  नागरिकलाई न्याय दिन सहज हुन्छ, सवोर् च्चको  उद्दे श्य सुविधासम्पन्न भौ तिक संरचनामार्फत नागरिकमा न्यायको  सहज पहु“च बढाउने  हो  ।’ उहा“ले  जहा“ न्यायमा पहु“च बढ्छ त्यसले  लो कतान्त्रिक व्यवस् थालाई स् थापित गनेर्  बताउनुभयो  । ‘जहा“ विधि हुन्छ र कानूनको  पालना हुन्छ त्यहा“ विकास पनि हुन्छ’– प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले  भन्नुभयो – ‘जहॉ विकास हुन्छ त्यहा“ न्याय र से वामा नागरिक पहु“च बृद्धि हुन्छ र नागरिक पहु“चले  समग्रमा लो कतन्त्रलाई स् थापित गर्छ ।’
भिजनसहितको  एक्सनले  न्यायपालिकाले  धे रै  फड्को  मारिसके को  चर्चा गदैर्  प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले  न्यायिक से वालाई थप प्रभावकारी बनाएको  दाबी गर्नुभयो  । पछिल्लो  अवस् थामा न्यायिक संरचनाहरु अपांगमै त्री र बालमै त्री बनाउन कार्ययो जना नै  बनाएर काम गरिरहे को  उल्ले ख गदैर्  यस् ता कामले  न्यायिक निकायमा जनताको  पहु“च अभिबृद्धि हुने मा जो ड दिनुभयो  । तो किएकै  समयमा भौ तिक संरचनाको  निर्माण गर्न ठे के दार कम्पनीलाई सुझाउ“दै  उहा“ले  आवश्यक रे खदे खका लागि दाङबासीलाई सचे त हुन आग्रह गर्नुभयो  । काममा हुने  ढिलासुस् तीले  दे शको  विकासमा समस् या आएको  चर्चा गदैर्  प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले  कानूनको  पूर्ण पालना गरी काम गर्न ठे के दार कम्पनीलाई आग्रह गर्नुभयो  । तो किएको  समयसीमाभित्र काम नहुने  र म्याद थप्ने  कार्यले  दे शको  विकासे  काम अलपत्र पनेर्  गरे को  उदाहरण दिदै  प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले  भन्नुभयो – ‘तो किएको  मितिमा काम नभए म्याद थपिदै न, नियमबमो जिम कारवाही हुन्छ तर समय अगावै  गुणस् तरयुक्त काम सम्पन्न भए पुरस् कारको  व्यवस् था पनि छ ।’ उहा“ले  निर्माण थालिएको  जिल्ला अदालतको  भवनले  दाङलाई पा“च नं. प्रदे शको  के न्द्र हुनमा आधार सिर्जना गनेर्  दाबी गर्नुभयो  । ‘दाङ सम्भावनायुक्त जिल्ला हो , त्यही भएर न्यायालयले  यहा“ प्रदे शस् तरका प्रशासनिक र भौ तिक संरचना निर्माणको  थालनी गरे को  छ’– प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले  भन्नुभयो – ‘यसलाई पा“च नं. को  के न्द्र बनाउने  कामको  शुरुवात न्यायालयले  गरे को  छ यसमा हामी व्यवस् थापिका र कार्यपालिकाभन्दा छिटो  नै  छौ ं ।’
सो  अवसरमा बो ल्दै  न्यायपरिषदका सदस् य पदमप्रसाद वै दिकले  न्यायालयप्रति दाङबासीको
अभीष्ट सुविधासम्पन्न भौ तिक संरचनाले  पूरा गनेर्  धारणा व्यक्त गर्नुभयो  । न्यायालयलाई सुविधासम्पन्न बनाउने  कुरामा आफू पनि गम्भीर रहे को  उल्ले ख गदैर्  वै दिकले  जिल्लामा बन्ने  आधुनिक भवन निर्माणको  रे खदे ख र आवश्यक खबरदारी नागरिकस् तरबाट हुनुपनेर् मा जो ड दिनुभयो  । आफू दाङबासी भएकै  नाताले  पनि चासो  र चिन्ता रहिरहने  बै दिकको
भनाइ थियो  ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश श्रीमन गौ तमको  अध्यक्षतामा भएको  कार्यक्रममा सवोर् च्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवे दी, वरिष्ठ अधिवक्ता भानुभक्त धिताल, जिल्ला वारका अध्यक्ष प्रदीप गौ तम, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जिते न्द्रमान ने पाली, घो राही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौ धरीलगायतले  शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको  थियो  । कार्यक्रमको  सञ्चालन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हे मन्त रावलले  गर्नुभएको  थियो  ।
कुल १८ करो ड ८६ लाखको  लागतमा निर्माण हुने  छ तला र ८६ को ठाको  भवनमा १० वटा इजलास राखिने छन् । उक्त भवन दुई वर्षमा निर्माण गरिने छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top