Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / केरुङ–लुम्बिनी रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन

केरुङ–लुम्बिनी रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन

युगबो ध समाचारदाता

बुटवल, २३ कार्तिक । चीनदे खि ने पालसम्म रे ल ल्याउने  चर्चा चलिरहे को  बे ला के रुङ–काठमाडौ ं–पो खरा–लुम्बिनी रे लमार्गको  संभाव्यता अध्ययन गर्न चिनिया“ टो ली ने पाल आएको  छ । बुधवार पो खरा क्षे त्रको  अध्ययन गरे को  टो लीले  बिहीवार बुटवल क्षे त्रमा अध्ययन गरे को  छ ।
चिनिया“ उच्च प्राविधिक तथा सरकारी अधिकृत सहितको  टो लीले  बिहीवार रुपन्दे ही आएर अध्ययन गरे को  छ । टो लीले  भै रहवा आसपासको  क्षे त्र निरीक्षण गरे को  हो  । भै रहवा विमानस् थलको  पछाडि, भै रहवाभन्दा पूर्व तथा पश्चिमी क्षे त्रको  निरीक्षण गरी लुम्बिनी आसपास पनि रे लको  सम्भाव्यताबारे  अध्ययन गरिएको  भौ तिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय रे ल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले  बताउनुभयो  ।
चिनिया“ राष्ट्रिय रे लवे  प्रशासनका उपनिर्दे शक झियान चियान ने तृत्वको  ३३ सदस् यीय टो लीले  ने पालमा रे लको  सम्भाव्यताबारे  अध्ययन गरिरहे को  छ । के रुङबाट हि“डे को  टो ली पो खरा हु“दै  लुम्बिनी आएको  हो  । दुई पक्षले  ने पालमा रे लको  सम्भावनाबारे  संयुक्तरुपमा अध्ययन गरिरहे को  उपाध्यायले  बताउनुभयो  । ने पाल र चीनबीच रे ल माध्यमद्वारा सहकार्य गर्न चिनिया“ टो ली उत्सुक रहे को  आफूले  पाएको  उहा“ले  बताउनभयो  ।
चिनिया“ टो लीले  रे लमार्गका के ही निश्चित स् थानको  भौ गो लिक र भौ गर्भिक अध्ययन गरे को  छ । विस् तृत रिपो र्टका लागि टो लीले  ने पाल सरकारस“ग पनि तथ्यांक मागे को  छ । यसअघि सरकारले  काठमाडौ ं–पो खरा (१८७ किमी) रे लमार्गको  सम्भाव्यता अध्ययन गरे को  थियो  भने  काठमाडौ ं– के रूङ (१०० किमी) को  पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको  थियो  । पो खरा–लुम्बिनीको  भने  पहिलो  पटक अध्ययन थालिएको  हो  । यद्यपि पाल्पा भएर पो खरा–लुम्बिनी जो ड्न कठिन हु“दा मुग्लिङबाटै  एउटा शाखा पो खरा र अकोर्  लुम्बिनीतिर जो ड्नुपनेर्  गरी सो च्न पनि चिनिया“ प्राविधिकहरुले  सुझाव दिएका छन् ।
शुक्रवार टो लीले  अध्ययनबारे  भौ तिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारीस“ग छलफल गर्दै छ । चीनले  सन् २०२० सम्म के रुङसम्म रे ल पु¥याउने  गरी काम गरिरहे को े  छ । त्यसलाई ने पालको  पो खरा हु“दै  लुम्बिनीसम्म जो ड्न सकिए ने पालको  पर्यटन विकासमा कायापलट हुने  ने पाली पक्षको  विश्वास छ । अध्ययन सके र टो ली शुक्रवार चीन फर्कने छ ।
टो लीले  मंगलवार के रुङ–काठमाडौ ं रे लमार्गको  स् थलगत अध्ययन गरे को  थियो  । चिनिया“ टो लीको  यो  भ्रमणपछि के रुङ–काठमाडौ ं रे लमार्गको  प्रारम्भिक अध्ययनसमे त शुरु गर्ने  बताइएको  छ । चिनिया“ टो लीमा चीनको  परराष्ट्र र यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, ने शनल डे भलपमे न्ट कमिसनका अधिकारी, ने पालस् िथत चिनिया“ राजदूताबासका अधिकारी, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी, बै ंकका प्रतिनिधिसमे त छन् ।
गत सो मवार भौ तिक मन्त्रालयमा भएको  पहिलो  बै ठकमा ने पाल भ्रमणमा रहे का चिनिया“ उच्च अधिकारीले  के रुङ–काठमाडौ ं रे लमार्ग निर्माण गर्न चीन सरकार तयार रहे को  बताएका थिए । सो मवार काठमाडौ ं आइपुगे को  चिनिया“ टो लीका अधिकारीले  चीन–ने पाल अन्तर्दे शीय रे लमार्ग निर्माण गर्न तयार रहे को  बताएका थिए । के रुङ–काठमाडौ ं रे लमार्ग निर्माण धे रै  गाह्रो  भएको  र यसको  लागि ठूलो  लगानीका साथै  प्रविधि आवश्यक पर्ने  चिनिया“ टो लीले  जानकारी दिएको  छ । उनीहरुका अनुसार उक्त क्षे त्रमा ठूला–ठूला पहाड भएकाले  धे रै  सुरुङ र पुल निर्माण गर्नुपर्ने  हुन्छ । यस मार्गको  सम्पूर्ण प्राविधिक विशे षता हे रे पछि मात्र लगानी र दुई दे शबीचको  सम्झौ ताको  विषय अघि बढ्ने  चिनिया“ टो लीले  जानकारी
गराएको  छ ।
तिब्बतको  के रुङबाट रसुवागढी नाका हु“दै  काठमाडौ ंसम्म रे लमार्ग निर्माण गर्ने  यो जना सरकारले  अघि सारे को  छ । उक्त रे लमार्ग निर्माण गर्न चीन सरकारले  सहयो ग गर्ने  प्रतिबद्धता जनाउ“दै  आएको  छ । अघिल्ला सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको  चीन भ्रमणको  अवसरमा उक्त रे लमार्ग निर्माण गर्न सहयो ग गर्ने  प्रारम्भिक सहमति चिनिया“ सरकारले  गरे को  थियो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top