Free songs
Home / समाचार / महिला र बालबालिका बढी जोखिममा

महिला र बालबालिका बढी जोखिममा

आभास बुढाथो की

घो राही, २० भदौ  । मानव बे चविखन र ओ सारपसार अहिले  विश्वकै  दो स्रो  समस् याका रुपमा आइरहे को  छ । पछिल्ला के ही वर्षयता ने पालमा पनि मानव बे चविखनका घटनाहरु बढ्दो रुपमा दे खिएको  छ । मानव तस् करी तथा बे चबिखनमा सबै भन्दा धे रै  जो खिममा महिलाहरु र बालबालिकाहरु पर्ने  गरे को  पाइएको  छ ।
११ औ ं राष्ट्रिय मानव बे चविखन विरुद्धको  दिवसको  अवसरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयल दाङकी प्रमुख दुर्गा सिंहले  ने पालमा अहिले  मानव बे चविखनसम्बन्धी घटनाहरु बढ्दो रुपमा दे खिएको  जानकारी दिनुभयो  । जस अनुसार दे शभर आर्थिक वर्ष ०७२ मा एक सय ८४, ०७३ मा दुई सय १२ र ०७४ मा दुई सय २७ गरी
तीन वर्षमा मात्रै  बे चबिखनका छ सय २३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । दाङमा आर्थिक वर्ष ०७२ मा दुईवटा, ०७३ मा तीनवटा र ०७४ मा एउटा मुद्दा दर्ता
भएको  छ । तीमध्ये  सबै भन्दा धे रै  महिला र बालबालिका रहे का छन् ।
मानव बे चविखन तथा ओ सारपसार अपराध बढ्नुमा मुख्य कारणहरु

आर्थिक विपन्नता, अशिक्षा, बे रो जगारी, बसाइसराइ, भारतस“गको  खुला सिमानास“गै  परम्परा र संस् कृतिजस् ता अन्य विभिन्न कारण रहे का छन् । बे चविखनका शिकार ती महिला तथा बालबालिकाहरुलाई राम्रो  रो जगारीका साथै  पै साको  प्रलो भन दे खाउ“दै  बे चविखन तथा ओ सारपसारमा प्रयोग  गरे े को  पाइएको  छ । उनीहरुलाई लागूऔ षध तथा हातहतियार ओ सारपसार, रो जगारीका लागि उनीहरुलाई डान्स क्लब, रे ष्टुरे न्टजस् ता अन्य मनो रञ्जन क्षे त्रहरुका लागि प्रयो ग गरे को े  पाइएको  एक अनुसन्धानले  दे खाएको  छ ।
महिलाहरु बे चविखन हुनुमा वै दे शिक रो जगारी पनि एउटा प्रमुख कारण रहे को  छ । ती महिलाहरुलाई रो जगारीको  सिलसिलामा अबै धरुपमा विदे श पु¥याइन्छ र उनीहरुलाई वे श्यावृत्ति जस् ता कामहरुमा लगाउने  गरिन्छ । के हीलाई शारीरिक वा मानसिकरुपमा दबाब दिने  र घरे लु कामदारका रुपमा गएका महिलाहरुमाथि यौ न शो षण हुने  गरे को े  पाइएको  समय–समयमा सञ्चार माध्यमले  दिएका सूचनाहरु र उद्धार भएका महिलाहरुले  बताउ“छन् । वै दे शिक रो जगारीमा जाने  ती महिलाहरु प्रायः गरी अतिविपन्न, असहाय, बे सहारा भएका र के ही पारिवारिक समस् याका कारण जाने  गरे को  सरो वारवालाहरु बताउ“छन् ।
मानव बे चविखन तथा ओ सारपसार न्यूनीकरण गर्र्न पहिले  सचे तना बढाउनुपर्ने  जिल्ला प्रहरी कार्यालयकी प्रमखु दुर्गा सिंहले  बताउनुभयो  । उहा“ले  बे चबिखनमा सबै भन्दा धे रै  महिला र बालबालिकाहरु विभिन्न कारणले  शिकार हुने  गरे को  भन्दै  उनीहरुलाई दे शमै  रो जगारी सिर्जना गर्ने  वातावरण बनाउन आवश्यक रहे को  बताउनुभयो  । उहा“ले  बे चबिखनपछि उद्धार भएका उनीहरुलाई हे र्ने  दृष्टिको णमा परिर्वतन ल्याउने  र उनीहरुलाई थप हौ सला दिर्नुपर्ने मा जो ड दिनुभयो  ।
प्रमखु सिंहले  यस् ता घटनाहरु न्यूनीकरणका लागि सबै  सम्बन्धित सरो कार निकायहरु एवं संघ संस् थाहरुले  समन्वय गर्नु आवश्यक रहे को  बताउनुभयो  । उहा“ले  जिल्लामा हुने  त्यस् ता आपराधिक क्रियाकलाप रो क्न सुरक्षामा कुनै  पनि कसर नछाड्ने  बताउनुभयो  । मानव बे चबिखन तथा ओ सारपसारमा संलग्न जो  को हीलाई कानूनको  दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रशासन हरदम तयार रहने  प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो  ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजे न्द्रबहादुर श्रे ष्ठले  बे चबिखनका घटनाहरु अन्य जिल्लाको  तुलनामा कम भए पनि त्यस् ता घटनाहरु हुने  गरेको उहा“ले  जानकारी दिनुभयो  । जिल्लामा हुने  यस् ता आपराधिक क्रियाकलापहरु हुन नदिन सबै भन्दा पहिले  जो खिममा रहे का महिला तथा बालबालिकाहरुमा सचे तनाका कार्यक्रम गर्नुपर्ने  बताउनुभयो  । उहा“‘ले  यी कुराहरुलाई खाली तथ्यांक र सूचीमा मात्र उल्ले ख नगरी व्यवहारिकरुपमा प्रयो ग गर्नु आवश्यक रहे को  बताउनुभयो  ।
प्रजिअ श्रे ष्ठका अनुसार बे चविखन तथा ओ सापसार अपराधका सूचनाहरु एकदमै  कम आउने  गरे को  बताउनुभयो  । उहा“ले  यस् ता क्रियाकलापहरुमा संलग्न अपराधीहरुलाई कानूनको  दायरामा ल्याउन र बे चविखनमा परे का महिलाहरुको  उद्धारका लागि पीडितका परिवार, सम्बन्धित निकाय र आम नागरिकहरुले  सूचना दिनु आवश्यक रहे को  बताउनुभयो  । मानव बे चविखन जघन्य अपराध भन्दै  उहा“ले  त्यस् ता अपराधीहरुलाई जम्मकै दसम्मको  कारवाही गरिने  उहा“ले  बताउनुभयो  ।
उजुरी एकदमै  न्यून
अन्य उजुरीहरुका तुलनामा मानव बे चविखनसम्बन्धी उजुरीहरु एकदमै  कम मात्र आउने  गरे को  जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले  जनाएको  छ । तीन वर्षमा जम्मा छवटा उजुरी आएका छन् । उनीहरुमा उजुरी, कानून र कानुनी प्रक्रियाबारे मा अज्ञानताका कारण उजुरी कम आउने  कार्यालयले े  जानकारी दिएको  छ । त्यसका साथै  उमे र कम हुनु कारण जानकारी नहुनु, पारिवारिक सहमति हुनु, डरलगायत अन्य विभिन्न कारणले  उनीहरु खुल्न नसक्ने  प्रहरी प्रमुख सिंहले  बताउनभयो  ।
पीडितहरुलाई खुल्न समस् या हुने  गरे  पनि आउ“दा दिनहरुमा भने  पीडितहरुलाई आफ्ना समस् या सहजै  भन्न सक्ने  वातारवरण बनाउने  उल्ले ख गदैर्  उहा“ले  यस् तो  वातावरण बताउन सबै लाई आग्रह गर्नुभयो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top