Free songs
Home / विचार / प्रहरीलाई फेल गराउने अपराधी खोजौं

प्रहरीलाई फेल गराउने अपराधी खोजौं

गोविन्द खड्का

तुलसीपुरका व्यवसायी राजकुमार श्रे ष्ठको  हत्यामा संलग्न भनिएकाहरु असार २७ गते सम्म धे रै  प्रहरी नियन्त्रणमा परे  । के हीबाहे क मुख्य यो जनाकार पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भयो  । त्यसलाई आम नागरिकले  चमत्कार भने का छन् । सुन्ने  जतिबाट प्रहरीले  वाहवाही पाएको  छ ।
‘यति सफल प्रहरीलाई पटक–पटक असफल बनाउने  प्रयास गरिन्छ । प्रहरीलाई फे ल बनाउने हरु अपराधी बचाउनमै  लाग्छन् । तिनलाई ठीक पानेर्  उपाय पनि प्रहरीले  पत्ता लगाए समाज सॉ“च्चै  शान्त हुन्छ हो ला, हो इन ?’ भने र तुलसीपुरमा प्रहरीको  पत्रकार सम्मे लन चलिरह“दा फे सबुक स् टाटस मार्फत सो धे को  थिए“ । यो  प्रश्न प्रहरी वा फे सबुक पे जका साथीलाई मात्रै  हो इन म आफै लाई पनि थियो  ।
गा“जा भाङ खाएर ल परे काहरुले  के ही न के ही अपराध गरे का हुन्छन् । तिनलाई पुलिसले  छो प्यो  नै  छुटाउन हतार हुन्छ । आफ्नो  मतको  पकड बनाउन आतुर ने ताहरु त्यसलाई अवसरका रुपमा लिन्छन् । त्यहा“ दुईथरि मौ का मिल्छ । पहिलो  कुरा निकाले को  भने र फुर्ती लाउन पाइन्छ । मै ले  तिम्रो  काम गरे र गुण लगाएको  छु भन्ने  हो  । त्यसै लाई भजाएर चुनाव जित्ने  गरिन्छ ।
दो स्रो  फाइदा अच्छास“ग खानपिन हुन्छ । मुखले  मागे कै  खान पिउन पाइन्छ । जो  दिनभरि बजारमा हल्लिएको  ने ताको  घरमा सम्भव छै न । त्यसै  गरे र के हीको  गुजारा चले को  छ । निद भो क टरे को  पाइन्छ । व्यक्तिगत जीवन जिउनका लागि पनि त्यस् ता घटना कुरे रै  बस् ने  गरे को  भे टिएको  छ । उनीहरु प्रहरी र अदालत वरपर नियमित धाउने  गरे का छन् । त्यसो  गर्न कुनै  जरुरी छै न ।
अझ गजव कुरा सजिलो  दलाली चले को  छ । सटर भाडामा लिई कुनै  बो र्ड टंगाएर विदे श मान्छे  पठाउनुपदैर् न । यत्रो  मुद्दा छ भित्र खो ज्या छन् भने पछि जति पनि झर्छ । अबै ध लागूऔ षध वा हत्या, हिंसाका घटनामा बढी लाभ हुन्छ । एउटै  मुद्दाबाट लाखौ ं रकम असुल्न सकिने  सजिलो  छ । त्यो भित्र कसलाई, कति रुपै या“ दियो  भन्ने  खुल्दै न । निर्णायक तहको  व्यक्तिसम्म पुगे को  थाहा हु“दै न । तर पीडक
पक्षका आफन्तले  मागे  जति पै सा दिन
तयार हुन्छन् । त्यसबाट कमाउने  उपाय आउ“छ । यसरी ठूलो  मान्छे  बन्ने  र
पै सा पनि हुने  भएपछि प्रहरीमा धाउन थाल्छन् । अने कौ ं उपाय खो जे र अपराधी छुटाउने  र त्यसबाट व्यक्तिगत लाभ उठाउने  गरिन्छ ।
लो भलालच के ही प्रहरीमा पनि दे खिन्छ । उच्च ओ हो दाका प्रहरी अधिकारीहरु पद वा पै सामा प्रभावित भएर धे रै  नागरिकले  दुःख पाएका छन् । प्रहरी कार्यालयभित्रै  महत्वपूर्ण कागजात गायव बनाई मुद्दा फितलो  पारिन्छ । अझ घटनाको  शुरुवातदे खि नै  प्रहरी मुचुल्का, के श फाराम जस् ता कुरामा समे त ले नदे न चलिसके को  हुन्छ । पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भएको  घटनासमे त निकै  कमजो र बनाएका तथ्य हामीस“ग छन् । अपराधीस“गै  बसे र खानपिन गनेर् , उठबस र नियमित सम्पर्कमा रहने  तर फरारको  सूचीमा दाखिला गरे का घटनासम्म छन् । यस् ता तथ्यले  प्रहरी संगठनलाई फे ल बनाउने  प्रयत्न गरे को  हुन्छ । बे ला बखतमा प्रहरी अधिकारी विवादमा तानिन्छन् । तुलसीपुरका व्यवसायी हे मराज धिताल लगायत के ही उदाहरणमा प्रहरीको  शंका लाग्छ । अहिले सम्म त्यो  कुरा पुष्टि गर्न नसक्नु, अपराधी नभे टिनु प्रहरी अनुसन्धान कमजो र असक्षम भएर हो इन । चाहे मा ने पाल प्रहरीले  कुनै  पनि अपराध पत्ता लगाउन सक्छ । त्यस बे लाका अनुसन्धान अधिकारीमा धे रै  को णबाट शंका गर्न सकिने  ठाउ“ छ ।
जति वाहवाही गरे  पनि प्रहरीको  थो रै  कमजो रीले  श्रे ष्ठको  हत्या भएको  बुझिन्छ । अनुसन्धान र खानतलासीमा पूजाको  घरमा पुगे को  पुलिस किन फर्कियो  ? भित्र सुतिरहे की उनलाई गिरफ्तार गर्न नसक्नु ठूलो  कमजो री हो  । गाउ“मा सामाजिक अभियन्ताले  समे त अभियुक्तलाई उपस् िथत गराउने  क्षमता दे खाउ“छन् । प्रहरीको  घरभित्र पस् ने  है सियत राखे न भने  त्यो  जागिर छो डे  हुन्छ । पूजाको  घर खानतलासमा गएका प्रहरी अधिकारीलाई अरु से वामा जाने  गरी विदाइ गरिदिनु उचित हुन्छ । जसका कारण प्रहरीलाई फे रि अकोर्  धो का नहो स् । बचाउन सकिने  ज्यान गुमाउन नपरो स् । प्रहरीलाई असहयो ग गनेर् , घर खानतलास गर्न नदिने  र अभियुक्त भगाउने लाई पनि अपराधको  मतियार बनाउन सक्नुपर्छ । यो  काम प्रहरीले  यथाशीघ्र गरो स् ।
प्रहरी प्रमुख भएर धिरजप्रताप सिंह आएदे खि नै  यहा“को  सामाजिक वातावरणमा हलचल आएको  छ । डन बने र लठारिने हरु धे रै  तह लागिसके का छन् । के ही घरमा पुनस् र्थापित भए छन् । धे रै  युवाको  मुखबाट सुनिन्छ । निकै  कडा छन् । अझ के हीले
‘महा हराम एसपी’ भने को  सुनिन्छ । यसअघिका सबै  कमजो र भन्न खो जे को  हो इन के ही फरक पाएका छन् । जसको  प्रमाण गुण्डागर्दीका घटनाहरु न्यून भएका छन् । यो  जिल्लामा ठे के दारका गुण्डाले  समे त पुलिसलाई तह लगाएका तथ्य छन् । टे ण्डर खो ल्ने  कार्यालयमा तनाव हुन्थ्यो  । प्रहरी हटाउने  क्षमता राख्दै नथ्यो  । त्यसस“गै  वडा प्रहरी कार्यालयमा आएका लक्ष्मणसिंह ठकुरी र सूर्य थापा यस क्षे त्रमा गतिलो  प्रभाव छो डे र जाने  प्रहरी अधिकारी भएका छन् । बसपार्कमा कार्यरत असई नवराज भण्डारीले  स् थानीयस“ग निकै  राम्रो  सम्बन्ध बनाए । बसपार्क नमूना सफा बनाउन सरसफाइमा गरे को  यो गदानको  सदा सर्बदा कदर गनेर् छन् । संगठनमा मात्रै  हो इन व्यक्तिमा भरपर्छ ।
कतिपय एसपी रह“दा लाजलाग्दो  प्रशासन थियो  । कतिसम्म भने  बाटो मा भे टिएका प्रहरीका तल्ला अधिकारी तथा जवानले  कुरा लगाउ“थे  । ‘खतम छ । यसो  गर्छ उसो  गर्छ’ भने र हामीस“ग गुनासो  पो ख्थे  । बाहिरकाले  कमजो री गरे  पनि आफ्नै  प्रहरीलाई कारर्वाही गनेर्  गलत रवै या पनि के ही एसपीले  चलाए । यसपटक कुनै  पनि प्रहरीले  सिंहको  विरुद्ध कुरा लगाएको  छै न । नाम नखुलाउने  शर्तमा गुनासो  पो ख्न आएन । त्यसस“गै  कार्यक्रममा जाने , शान दे खाउने , कतै  भाषणै  गरिहाल्ने , प्रमुख जिल्ला अधिकारीको  पुच्छर समातिरहने  जस् ता प्रबृत्ति यसपटक सिंहले  दे खाएनन् ।
समाज ठीक बनाउने  पहिलो  पाठशाला घर हो  । जसका श्रीमान् श्रीमती रक्सी खाएर दिन रात लडाइ“ गर्छन् त्यहा“को  बच्चा लडाकू बन्छ । आमातिर लागे र बाबुलाई तह लगाउन सिक्छ । पढाइ ले खाइ छो े डे र लडाकू डन बन्छ । यस् तै  घरमा हिंसा वा अन्य क्रियाकलाप भइरहन्छन् । जसले  लुट्ने , चो नेर्  र चा“डै  कमाउने  आशा गर्छ त्यसले  पनि अपराध गर्छ । त्यसभन्दा बढी स्रो त नखुले को  सामान वा पै सा बाबु आमाले  स् वीकार्नु हो  । बच्चाले  त्यसरी ल्याएको  कुरामा वास् ता नगर्नु अझ कमाएको  भने र गर्ब गर्नु नै  बच्चालाई चो र बनाउनु हो  । चो र प्रहरीका कारण हो इन बाबु, आमा र घरले  बनाउ“छ । अपराधीलाई पहिला
घरले , त्यसलाई मलजल समाजले  गर्छ । सबै  कुरा अरुलाई थुपारे र हामी चो खो  बन्न सक्दै नांै  । पहिलो  कुरा हामीभित्रै  प्रहरीलाई फे ल बनाउने  अपराधी छन् । गल्ती स् वीकार नगर्नु पहिलो  अपराध हो  । लुके र, भागे र छक्काएर, दम्काएर, प्रलो भनमा पारे र अपराध छिपाउन खो ज्नु अपराधी हो  । सबै  लागि मिली महसुस गराउ“ लुकाउनतिर नलागौ ं । जान्ने  बुझ्ने , पढे ले खे का, ने ता भलाद्मीबाटै  अपराधी खो जौ ं । जसले  समाजलाई बर्बाद बनाएको  छ र प्रहरीलाई असफल पारे को  छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top