Free songs
Home / पाठक पत्र / शरणको मरण नगरिदिनुहोला

शरणको मरण नगरिदिनुहोला

गत जे  ठ १३ र  १४ गते   दाङको   साहित्यिक जे  ठो   संस्  था र ाप्ती साहित्य परि षद १३ औ  ं अधिवे  शन र  ४१ औ  ं स्  थापना दिवस र ाप्तीका साहित्यकार हरुको   उत्साहप्रद उपस् ि थतिमा भब्यरुपले   सम्पन्न भयो   । पहिलो   दिन १३ गते   साहित्यकला संस्  कृतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै   आउनुभएका स्रष्टाहरुलाई सम्मान, अभिनन्दन र  पुर स्  कार हरु प्रदान गरि यो   । दो  स्रो   दिन १४ गते   कार्यसमिति चयन र  के  ही र चनाहरु बाचन कार्यक्रम पनि भए ।
विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएका के  ही स्रष्टाहरुले   यहा“का पत्रकार हरुको   न्यून उपस् ि थति दे  खियो   नि भन्दा के   भन“ु के   नभनु“ जस्  तो   लाग्यो   मलाई र  भने   कार्यब्यस्  तताको   कार णले   यस्  तो   भएको   हुन सक्छ भनी उहा“हरुको   जिज्ञासालाई टारि दिए“ । मिडियामा प्रमुखताका साथ समाचार  आइहाल्छ नि भने  ं । कुर ाकानी यत्तिमा नै   सीमित र ाख्यौ  ं । यी त भए १३ गते   उद्घाटन सत्रमा भएका कुर ा ।
नभन्दै   १४ गते  को   नया“ युगबो  ध र ाष्ट्रिय दै  निकमा प्रमुखताका साथ “र ाप्ती साहित्य परि षदद्वार ा १८ स्रष्टा पुर स्  कृत” शीर्षकमा छापियो   । पढ्दै   जा“दा कार्यक्रमको   सञ्चालन र मे  श क्षितिजले   गर्नुभएको   थियो   भन्ने   खबर  पढ्दा निकै   अचम्मित भए“ । वरि ष्ठ स्रष्टा र मे  श क्षितिजको   उपस् ि थति नै   थिएन त्यहा“ र मे  श सुवे  दी हुनुपर्ने   थियो   भएन । दे  वमणि गौ  तम हुनुपर्ने  मा दे  वमणि पौ  डे  ल किन ले  खियो   हो  ला ? हचुवाको   भर मा समाचार  संप्रे  षण गर्दा यस्  तै   हुन्छ हो  ला ।
नया“ युगबो  धको   सिको   गर ी र ाप्ती समाचार  र ाष्ट्रिय दै  निकले   ते  स्रो   पृष्ठमा दे  वमणि पौ  डे  ल ले  खे  र  टो  पल्यो   । किन यसर ी पत्रकार  मित्रहरुको   उदासीनता बढ्यो   हो  ला साहित्यिक संघसंस्  थाप्रति ? मै  ले   बुझ्न नसके  को   कुर ा । उपस् ि थतिको   कुर ा टाढाको   विषय भयो   । तर  पनि पत्रकार  मित्रहरुप्रति सम्मान गर्छाै  ं । आदर  गछौ  ं अब उप्रान्त शर णको   मर ण
नगरि दिनुहो  ला । धन्यबाद †
गिरि र ाज शर्मा
घो  र ाही–६ मसिना, दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top