Free songs
Home / पाठक पत्र / लमही कोइलाबास बन्ने  हो  कि क्या हो  ?

लमही कोइलाबास बन्ने  हो  कि क्या हो  ?

बिहीवार  एकाएक लमही–को इलाबास सडकमा र ाप्तीको  पुलदे खि दक्षिणतर्फ डो जर  र  र ो लर  लागे को , खाल्टाखुल्टी पुर े जस् तो  र  पानी छर्किएर  सम्याउन थालिएको  जस् तो  दे ख्दा म अचम्म पर े ं । बषौर् ंदे खि यो  सडकको  समस् याका बार े मा पत्रकार हरुले  ले ख्दा ले ख्दै  कागज कार खानाका कागज र  पत्रकार का कलमका मसी पनि सकिन थाले  हो लान् । ती समाचार कै  कागज बिछाएको  भए पनि को इलाबाससम्म से तो पत्रे  पनि हुन्थ्यो  जस् तो  लागे को  अवस् थामा कता–कता अब यो  सडक हुलाकी मार्ग नै  र हे छ कि जस् तो  आभास झल्किएको  छ । कता–कता सडकमा जग्गा पनेर्  उपभो क्तालाई मुआब्जा वितर ण गनेर्  कुर ा पनि सुनिएको  छ । सडकको  चार  ठाउ“मा पुल पनि बनिसके को  र  लमहीतिर  बै ठक पनि बसे को  गाइ“गुइ“ थाहा पाएपछि सडक बन्ने  जस् तो  माने र  यस क्षे त्रका बासिन्दा कतै  गढवामा स् वर्गको  टुक्रा नै  खस् छ कि भने र  मख्ख पर े का छन् ।
र ाप्ती नदीमा पूर्वमन्त्री खुमबहादुर  खड्काले  पुल बनाउन पहल गर े जस् तै  यो  सडक र ाम्रो  बन्न थाले को  दे ख्दा कालो पत्रे का लागि खुमबहादुर  जस् तै  अकोर्  कुनै  मान्छे  जन्मे छ कि भन्ने  महसुस भएको  छ । र ाम्रो  बाटो मा हि“ड्न पाउ“दा मो टर साइकलको  बे ्रक गढवादे खि सिधै  र ाप्तीपुलको  शवदाह स् थलमा बन्न थाले को  प्रतीक्षालयमा गएर  अडियो  । बाटो  कालो पत्रे  नै  भएछ भने  त अब गढवाबाट स् टार्ट गर े को  मो टर साईकल एकै चो टि लमही गएर  र ो किने  पो  भयो  । जय ने पाल सर कार , जय हुलाकी सडक कार्यालय ।
खुमानन्द पो ख्रल
साविक गढवा–४ बालाखुटी, दाङ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top