Free songs
Home / पाठक पत्र / कसले गर्ने पुलको हेरचाह ?

कसले गर्ने पुलको हेरचाह ?

सरर् ा, सौ ंडियार  ह“ुदै  धर्ना जो ड्ने  सडकअन्तर्गत बबई नदीमा पक्की पुल बने को  छ । तर  पुलको  वर पर को  अवस् था जीर्ण छ । पुलको  उत्तर  र  दक्षिण भागमा सडकको  संर क्षणमा कसै ले  ध्यान नदिदा गाडीहरु चल्न नसक्ने  अवस् था छ । पुलको  छे उमा नदीको  बगर मा चर ाउन लग्ने  वस् तुभाउहरुले  खो स्रनुका साथै  २०७१ साल साउनमा बबईमा आएको  बाढीका कार ण सडक भत्किएको  थियो  । तर  त्यसपछि उक्त सडकको  दीर्घकालीनरुपमा मर्मत नहु“दा पुल संकटमा पर े को  छ ।
पुलको  दक्षिणतिर को  भागमा के ही नभए पनि उत्तर भागमा सडक दिनह“ु भत्किने  गर े को  छ । सो ही बाटो मा दिनह“ु छ सातवटा गाडी जो खिम मो ले र  गुड्दै  आएका छन् । सडकको  मर्मत नहुने  र  सो ही अवस् थामा दिनह“ु गाडी गुडिर हने  हो  भने  ठूलै  दुर्घटना हुने  अवस् था नआउला भन्न सकिन्न । सडक पूर ै  भत्किएर  गाडी नै  हि“ड्न नसक्ने  भएपछि के ही वर्ष पहिले  धर्ना गाविसहरुको  सहयो गमा सडकको  मर्मत गरि ए पनि दीर्घकालीन रुपमा सडकको  मर्मत नहु“दा समस् या बढ्दै  गएको  छ ।
बबईले  वर्षे नि पुल वर पर को  जमिन कटान गर्दै  आएको  छ । बबईको  कटानस“गै  पुलको  संर क्षणको  लागि तार जाली गर्नुपर्ने  भए पनि हुनसके को  छै न । पुलको  संर क्षण गर्ने  जिम्मा कसको  हो , गाविस, जिविस वा सडक डिभिजन कार्यालयको  ? सम्बन्धित निकायले  बे लै मा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
दे वे न्द्र ओ ली
धर्ना, दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top