Free songs
Home / पाठक पत्र / लोकमान नबोल्नुको  अर्थ के  छ

लोकमान नबोल्नुको  अर्थ के  छ

लो कमान सिंह कार्कीलाई लागे को  महाअभियो गप्रति दे शभरि  चर्चा भइर हे को  छ । यस् तो  अवस् थामा लो कमान र  उनका आसे पासे  र  शुभचिन्तकहरु कुनै  को ही बो ल्न सके े का छै नन् । यसमा के ही र हस् य छ । लो कमानको  अथाह सम्पत्तिको  छानबिन गनेर्  अधिकार  सर कार को  है न र  ? सर कार  के  कार ण मूकदर्शक भएर  बसिर हे को  छ ? के  तिमी हामी मिली जाउ“ घर्ती गाउ“ भन्ने  उखान जस् तै  त है न ? यदि लो कमान चो खो  छन् भने  अरु चो खो  हुन थाले का मन्त्री र सांसदहरु चो खो  छै नन् भने  त्यो  कुर ा लो कमानले  बाहिर  मिडियामा ल्याई जनतालाई जानकार ी गर ाउनुप¥यो ।  है न भने  लो कमान सय प्रतिशत दो षी छन् । आफू लो कमान दो षी नभए अरु दो षी भ्रष्टाचार ी सांसद मन्त्रीहरु को  कता छन् त ?
लो कमानले  पार्टीका ने ताहरुको  सहमतिबाट नियुक्ति पाएका हुन् भने  विश्व थर्किने  गर ी चर्चा किन ? यो  र हस् य बुझ्न गाह्रो  छ । उनीहरुले  फाले  भइहाल्यो  ।
प्रे मबहादुर  थापा, दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top