Free songs
Home / पाठक पत्र / घूस लिनेलाई के कारवाही भयो ?

घूस लिनेलाई के कारवाही भयो ?

मिति २०७३ साल भदौ  ३१ गते का दिन इलाका प्रशासन कार्यालय लमही शाखाका प्रमुख विक्रमबहादुर  ने पालीले  गढवा–३ बनकट्टी निवासी ७२ वर्षीय गुर्धा कामीस“ग नागरि कता बनाइदिने  शर्तमा पा“च हजार  रुपै या“ घुस लिएको  प्रमाणसहित वडा प्रहर ी कार्यालय लमहीमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा बुझाइएको  कुर ा नया“ युगबो ध दै निकको  असो ज १ गते  प्रकाशित ‘नागरि कता बनाउन पा“च हजार  घूस’ शीर्षकको  समाचार बाट हामीले  थाहा पाएका थियौ ं । यसर ी घूसजस् तो  भ्रष्टाचार  प्रकर णका दो षीमाथि कार वाही गर्नुपनेर् मा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखकै  है सियतमा कामकाज गरि र हे को  दे ख्दा अचम्म लागे को  छ । यो  दे शमा भ्रष्टाचार  निवार ण ऐ न कसका लागि हो  ? दो षीमाथि के  कार वाही भयो , जनता जान्न चाहन्छन् । कार वाही गनेर्  निकाय मौ न र हे को ले  से वाग्राहीहरु फे रि  यस् तै  भ्रष्टाचार का घटना दो हो रि ने  हो  कि भन्ने  कुर ामा सशंकित र हे का छन् । कार वाही नगरि एको  भए किन गरि एन ? यसको  कार ण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले  सार्वजनिक गरि दिए आभार ी हुने  थियौ ं ।
सुर ज बुढाथो की
लमही–५ फल्कापुर , दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top