Free songs
Home / पाठक पत्र / हामीले  जबर्जस्ती गरेका छैनौ ं’

हामीले  जबर्जस्ती गरेका छैनौ ं’

नया“ युगवो ध दै निकको  कार्तिक २४ गते  बुधवार को  अंकमा कुटपिट र  जबर्जस् तीप्रति ध्यानाकर्षण शीर्षकको े  समाचार प्रति हाम्रो  गम्भीर  ध्यानाकर्षण भएको  छ ।
समाचार मा भूमिअधिकार  मञ्च दाङका अध्यक्ष निर्मला विकले  विज्ञप्ति जार ी गरी हामी दुई भाइ प्रल्हाद शाह र  प्रे म शाहले  स् थानीय चन्द्रबहादुर  हमाललाई कुटपिट गर े को  कुर ा उल्ले ख गर े को  र हे छ । कुटपिट त के  धम्की दिने  कुनै  पनि काम नगर े का हामीलाई भए नभएको  आर ो प लगाएर  हाम्रो  कुर ा बुझ्दै  नबुझी विज्ञप्ति जार ी गर े को मा आपत्ति प्रकट गर्दछांै  । हाम्रो  स् वाभिमानमा आ“च आउने  गर ी चरि त्रहत्या गनेर्  अभिप्रायले  संप्रे षित समाचार प्रति गुनासो  गदैर्  यदि कुनै  कार णले  धम्की वा कुुटपिट गर े को  लाग्ने  त्यस् ता ब्यक्तिले  नजिकै  र हे को  इलाका प्रहर ी कार्यालय वा अञ्चल कार्यालयमा किन निवे दन नदिएको  हो  ? कानुनी उपचार  खो ज्नुको  साटो  मनो गतढङ्गले  तयार  गर े को  कथनलाई विज्ञप्ति तयार  गर ी संप्रे षण गर े को  हु“दा उक्त समाचार प्रति हाम्रो  पूर्ण असहमति छ । हामीले  हमालमाथि कुनै  अभद्र कार्य वा कुटपिट गर े का छै नौ ं । तसर्थ बिनाकार ण गलत आर ो प लगाएर  जार ी गरि एको  विज्ञप्तिप्रति असन्तुष्टि जाहे र  गर्दछौ ं ।
प्रल्हाद शाह, प्रे मबहादुर  शाह
तुलसीपुर –६ दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top