Free songs
Home / पाठक पत्र / मैले जो देखें त्यही लेखें

मैले जो देखें त्यही लेखें

एकदिन म काठमाडौ ं जा“दै  थिए“ । पुलिसहरुले  गाडीमा डबल ड्राइभर  हुनुपर्ने र  गल्लीमा मान्छे  हाल्नु हु“दै न भने र  चे किङ गर्नुहुन्थ्यो  ।  डबल ड्राइभर को  लाइसे न्स नदे खाए पा“च सयदे खि एक हजार  पा“चसयसम्म जरि वाना गर े को  दे खे ं । को लियामा मान्छे  हाले को  भे टे  पनि त्यही क्रमले  जरि वाना काट्ने  गर्दथे  । यो  र ाज्य कस् तो  ? हाम्रा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदहरुले , कस् तो  नियम बनाएका पुलिसलाई आदे श दिनुभएको  छ र  प्रहरीहरुले  पनि आफ्नो  ड्युटीमा चे क, गाडी के ही भयो  र  दुर्घटना भयो  भने  फे रि  त्यही प्रहरीलाई टो काई आउ“छ । ए ने ताहरु हो , तपाइ“हरुको  जुनसुकै  पार्टीको  ने ता आउ“दा तलमाथि झुण्ड्याएर  जिन्दावाद गर्न जा“दा त्यतिबे ला क्षमताभन्दा बढी ह“ुदै न । तपाइ“हरुलाई नौ  महिनाभन्दा १० महिना सर कार  टिकाउने  हो इन, त्यता फकेर् र  हे नोर् स बाटो को  क्षमता कति ? हामी नजन्मिदै को  बाटो  छ, त्यसलाई चौ डा बनाउने  हो इन । गाडीको  चाप बाटामा कति बढिसक्यो  त्यो  थाहा छै न । खाली पुलिस प्रशासनलाई दो ष दिने  र  त्यो  ड्राइभर को  लाइसे न्स खार े ज वा ड्राइभर लाई जे ल । किन  तपाइ“हरुको  ध्यान बाटामा
जा“दै न ? जुनसुकै  र े समा पनि एउटा मजदुर ले  आठ घण्टा काम गर्न पाउने  नै सर्गिक अधिकार  छ, ल हे र्नुहो स दाङदे खि काठमाडौ ंसम्म चार  सय ३४ किमी छ । ६० कि.मी दर ले  पनि गाडी अगाडि बढ्यो  भने  आठ घण्टामा चार  सय ८० किमी गुड्छ । ए मन्त्रीज्यू हो , तपाइ“हरुको  ध्यान बाटो मा जाओ स् ।
नो मबहादुर  बुढाथो की
त्रिपुर –१ नार ायणपुर , दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top