Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / प्रमलाई ज्ञापनपत्र

प्रमलाई ज्ञापनपत्र

घो र ाही, १५ बै शाख (युस)– विभिन्न र ाजनीतिक दल र  संघसंस् थाहरुले  विभिन्न माग र ाख्दै  बुधवार  जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरि षदको  कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । संघीय गठबन्धनमा र हे का २७ र ाजनीतिक दल/संघसंस् थाहरुले  ने पाली जनताको  परि वर्तनको  आकांक्षालाई सम्बो धन गर्दै  प्राप्त उपलव्धिहरुलाई गुम्न नदिन तथा पहिचान र  अधिकार सहितका स् वायत्त प्रदे श निर्माणलगायतका विभिन्न २७ बँुदे  माग र ाख्दै  ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
यसर ी ज्ञापनपत्र बुझाउने हरुमा संघीय समाजवादी फो र म ने पाल, तर ाई मधे श सद्भावना पार्टी ने पाल, थरुहट तर ाई पार्टी ने पाल, समाजवादी लो कतान्त्रिक पार्टी, संयुक्त मगर  मञ्चलगायत र हे का छन् ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top