Free songs
Home / समाचार / देउखुरीमा सहकारी दिवस

देउखुरीमा सहकारी दिवस

दे उखुर ी, १७ चै त (युस)– यस वर्षको  ५९ औ ं र ाष्ट्रिय सहकार ी दिवस दे उखुर ीमा भब्य कार्यक्रम गर ी मनाइँदै छ । आज बिहीवार  आर्थिक विकास र  सामाजिक रुपान्तर णका लागि सहकार ी भन्ने  मूल नार ाका साथ सहकार ी दिवस मनाउन थालिएको  हो  ।
बिहान सो नपुर मा र हे को  सिर्जनशील बृद्धबृद्धा से वा समितिमा र हे का ज्ये ष्ठ नागरि क र  प्राथमिक स् वास् थ्य के न्द्र लमहीमा र हे का बिर ामीहरुलाई फलफूल वितर ण गरि ने  भएको  छ । यस् तै  बिहान र क्तदान कार्यक्रम पनि आयो जना गरि एको  छ ।
दिउँसो  लमही बजार मा दे उखुर ीभर का सहकार ी संस् थाको  सहभागितामा प्रभातफे रि  निकालिने  भएको  दे उखुर ीस् तर ीय सहकार ी दिवस समार ो ह समितिका संयो जक शिवध्वज मल्लले  जानकार ी दिनुभयो  । प्रभातफे रि पछि हाजिर ीजवाफ प्रतियो गिता आयो जना गरि एको  छ । कार्यक्रममा सहभागी हुन दे उखुर ीका सहकार ी संस् थालाई अनुर ो ध गरि एको  छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top