Free songs
Home / पाठक पत्र / पाठकपत्र तथ्यहीन भयो

पाठकपत्र तथ्यहीन भयो

मिति २०७१÷०९÷२९ गते नयॉ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकको पाठक हेराई स्तम्भमा ‘हुलाक बचत बैंकमा राखेको रकम पाइन’ भन्ने शीर्षकको प्रकाशित समाचारमा उल्लेख गरिएकी गोवरडिहा–१ दाङ निवासी चिजा कामीले यस जिल्ला हुलाक कार्यालयअन्तर्गतको हुलाक बचत बैंकमा खोलिएको निजको खाता नं. ९९५ मा रहेको रकम मिति २०६५÷०३÷०५ मा स्वयं आफै आई निजलाई प्रदान गरिएको चेक बुक नं. १०९७७८१ देखि १०९७७९० मध्ये चेक नं. १०९७७७८१ बाट रु. १,४९,९००।– भुक्तानी लिएको र हाल निजस‘ग रहेको पास बुकमा समेत उक्त झिकिएको रकम उल्लेख गरी निजलाई यस बचत बैंकबाट रकम भुक्तानी दिइएको स–प्रमाण यस कार्यालयमा रहे भएको देखिएकोले निजले रकम नपाएको भन्ने तथ्यहीन पाठकपत्रको खण्डन गर्दै आम सेवाग्राहीलाई विश्वस्त हुन यस कार्यालयको अनुरोध छ ।
जिल्ला हुलाक कार्यालय,
घोराही, दाङ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top