Free songs

प्रमुख समाचार

विचार

सम्पादकीय

 • निर्वाचनमा देखिएको जनउत्साह

  सर कार , र ाजनीतिक दलहरु र  निर्वाचन आयो गको  तयार ीका साथै  जनस् तर मा दे खिएको  उत्साहलाई हे र्दा आगामी बै शाख ३१ गते को  निर्धारि त मितिमै  निर्वाचन हुने  वातावर ण बन्न थाले को  दे खिदै छ । मधे शका पाँच–सात जिल्लाहरुमा दे खिएको  अन्यो ल र  द्विविधालाई चिर्न सकियो  भने  सिंगो  दे शै भरि  निर्वाचनको  माहो ल सिर्जना ...

  Read More »

अन्तर्वार्ता

पाठक पत्र

संक्षिप्त समाचार

 • ज्ये ष्ठ नागरि क संघको  अध्यक्षमा यो गी

  घो र ाही, १३ चै त (युस)– ज्ये ष्ठ नागरि क जिल्ला संघ दाङको  अध्यक्षमा भो लानाथ यो गी चयन हुनुभएको  छ । संघको  शनिवार  घो र ाहीमा भएको  प्रथम साधार णसभा तथा अधिवे शनले  यो गीको  अध्यक्षतामा २५ सदस् यीय नया“ समिति चयन गर े को  छ । संघको  उपाध्यक्षमा खुमानन्द अधिकार ी र  हरि प्रसाद पाण्डे य, सचिवमा ...

  Read More »
 • साहित्यकार  डिसी पुर स् कृत

  घो र ाही, १२ चै त (युस)– र ापती समाज काठमाडांै ले  साहित्यकार  डा. कृष्णर ाज डिसीलाई पुर स् कृत गर े को  छ । र ापती समाजको  वार्षिको त्सवको  अवसर मा शनिवार  काठमाडौ ंमा कार्यक्रम आयो जना गर ी साहित्यकार  डिसीलाई भीम–नन्द स् मृति पुर स् कार बाट पुर स् कृत गरि एको  हो  । गीत, कविता, काव्य, समालो चना, निबन्ध र  र े डियो  पत्रकारि ताका माध्यमबाट ...

  Read More »
 • जलजलामा सर सफाइ

  घो र ाही, १२ चै त (युस)– जलजला टो ल विकास संस् था घो र ाही उपमहानगर पालिका–१४ ले  शनिवार  बिहान सर सफाइ अभियान चलाएको  छ । एकै  घर का दुई तीनजना निस् के र  सडक क्षे त्र सफा गर े को  टो लका सचिव टीका गुरुङले  जानकार ी दिनुभयो  । टो ल विकास संस् थाका अध्यक्ष दिलकुमार ी पुनको  ने तृत्वमा र हे को  ...

  Read More »
 • दाङमा र थयात्रा गरि ने 

  घो र ाही, १२ चै  त (युस)– वै  दिक सनातन धर्मका संर क्षक, सम्वद्र्धक, भक्तिमार्गका प्रचार क श्रीमद–भगवद–र ामानुजाचार्यको  १००० औ  ं जन्मजयन्तीको  अवसर मा श्रीवै  ष्णव परि षद् ने पाल र  श्रीवै  ष्णव युवा परि षदले  संयुक्तरुपमा र थयात्रा निकाल्ने  भएका छन् । र ामानुजाचार्यको  जन्मो त्सव एवं र ाष्ट्रव्यापी धर्मजागर ण र थयात्रा टो ली यही चै  त १४ गते  दाङमा ...

  Read More »
Scroll To Top