Free songs

प्रमुख समाचार

विचार

सम्पादकीय

 • राजनीतिक सहमतिका लागि जुटेको अवसर

  ने पालको  र ाजनीतिक इतिहास हे नेर्  हो  भने  अन्य दे शको  तुलनामा के ही सन्दर्भमा पृथकरुपमा अघि बढे को  पाइन्छ । कतिपय संकटहरु सहमति र  समाधानको  अवसर को  रुपमा आउने  गर्दछन्, जो  अन्यत्र कम दे खिन्छ । त्यसो  त हामीले  यो  पनि भन्न सकौ ंला, धे र ै  कुर ामा हाम्रो  ने ताहरुमा ...

  Read More »

अन्तर्वार्ता

पाठक पत्र

संक्षिप्त समाचार

 • ट्रे क्टर  दुर्घटनामा एकको  मृत्यु, एक घाइते 

  प्युठान, ११ कार्तिक (युस)– प्युठानमा ट्रे क्टर  दुर्घटना हु“दा एकजनाको  ज्यान गएको  छ भने  एकजना घाइते  भएका छन् । बाग्दुलाबाट पुजातर्फ जा“दै  गर े को  र ा १ च १८९७ नम्बर को  ट्रे क्टर  बुधवार  र ाति खबाङ–३ दे उर ालीमा बाटो बाट झण्डै  ५० मिटर  तल खस् दा र जवार ा–८ का अन्दाजी ...

  Read More »
 • सांसद र  पूर्वमन्त्रीलाई सम्मान गरिने 

  तुलसीपुर , ११ कार्तिक (यु)– मान्धाता बन्धु क्षत्री समाज दाङको  साधार णसभाले  सभासद बुद्धिर ाम भण्डार ी र  पूर्वमन्त्री प्रे मबहादुर  भण्डार ीलाई सम्मान गनेर्  भएको  छ । बा“के  र  दाङबाट समे त सदस् यहरु उपस् िथत हुने  सो  कार्यक्रममा पहिलो पटक सभासद भण्डार ी र  पूर्वमन्त्री भण्डार ीलाई सम्मान गर्न लागिएको  हो  । ...

  Read More »
 • काठे को लमा सरसफाई

  घो र ाही, ८ कार्तिक (युस)– तिहार  र  छठ पर्वलाई मध्यनजर  गर्दै  सो मवार  घो र ाहीको  काठे को लमा सर सफाइ गरि एको  छ । टो ल विकास संस् थाका अध्यक्ष नार ायणप्रसाद श्रे ष्ठको  अगुवाइमा वीपी चो कदे खि भीमसे न टो लसम्म सर सफाइ गरि एको  थियो  । सर सफाइ कार्यमा ६० जनाको  सहभागिता थियो  ।

  Read More »
 • कण्डम र ाख्न ‘सर्कुलर ’

  बा“के , ७ कार्तिक (युस)– जिल्ला एड्स समन्वय समिति बा“के ले  सम्पूर्ण सर कार ी तथा गै र सर कार ी कार्यालयमा पत्र पठाएर  ‘कण्डम बक्स’ र ाख्न आग्रह गर े को  छ । सर कार ी तथा गै सस कार्यालयको  शौ चालयमा कण्डम बक्स र ाख्ने  समितिले  निर्णय गरि सके काले  अब त्यसको  कार्यान्वयनका लागि सर कार ी र  गै सस ...

  Read More »
Scroll To Top