Free songs

प्रमुख समाचार

विचार

सम्पादकीय

 • अबको निकास निर्वाचन

  यही वै शाख ३१ र  आगामी जे ठ ३१ गते  दुई चर णमा हुन गइर हे को  स् थानीय तहको  निर्वाचनबार े  अहिले  पनि एकखालको  आशंका र  संशय र हे को  छ । मधे शके न्द्रित दलहरुलाई समे त निर्वाचनमा सहभागी बनाउने  उद्दे श्यका साथ संविधान संशो धन गर्ने  र  दुई चर णमा निर्वाचन गर्ने  ...

  Read More »

अन्तर्वार्ता

पाठक पत्र

संक्षिप्त समाचार

 • पद्धतिबार े  प्रवचन

  तुुलसीपुुर , १७ वै शाख (युस)– बृद्ध से वा समिति ज्ये ष्ठ नागरि क समाज तुुलसीपुुर ले  बृद्ध से वा गृह सञ्चालनका लागि अपनाउनुपनेर्  प्रक्रिया र  पद्धतिबार े आइतवार  तुुलसीपुुर मा प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको  छ । कार्यक्रममा कृष्णबहादुुर  डा“गी, डिल्लीर ाज श्रीधर  र  खे मर ाज अधिकार ीले  बृद्ध से वा समिति तुलसीपुर को  जग्गा संर क्षण ...

  Read More »
 • अनेम संघले  जिल्ला भेला गर्ने 

  घो र ाही, १७ वै शाख (युस)–अखिल ने पाल महिला संघ (क्रान्तिकार ी) दाङले  स् थानीय तहको  निर्वाचनलाई लक्षित गर े र  महिला भे ला गर्ने  भएको  छ । संघको  आइतवार  घो र ाहीमा बसे को  बै ठकले  यही बै शाख ३१ गते  महिलाहरुको  जिल्ला भे ला गर्ने  निर्णय गर े को  हो  । संघकी जिल्ला सचिव दिलकुमार ी बुढाको  ...

  Read More »
 • गुण्डागर्दीमा संलग्न दुई पक्राउ

  घो र ाही, १३ वै शाख (युस)– जिल्ला प्रहर ी कार्यालय दाङले  गुण्डागर्दीमा संलग्न र हे को  आर ो पमा मंगलवार  घो र ाहीबाट दुईजनालाई पक्राउ गर े को  छ । जिल्ला प्रहर ी कार्यालयबाट खटिएको  विशे ष प्रहर ी टो लीले  सार्वजनिक स् थानमा शान्ति सुर क्षामा प्रतिकूल असर  पर्ने  गर ी क्रियाकलाप गर े को  आर ो पमा घो र ाही उपमहानगर पालिका–१३ का २८ ...

  Read More »
 • जन्मदिनमा बृद्धबृद्धालाई फलफूल

  घो र ाही, १३ बै शाख (युस)– मातातीर्थ आंै शीको  अवसर मा तुलसीपुर  उपमहानगर पालिका–१४ कर ंगा निवासी छो र ी श्यामकमल के सी, ज्वाइ“ गणे श ओ ली, नातिनी समृद्धि ओ ली र  नाति संयो जक ओ लीले  बृद्धबृद्धाहरुलाई फलपूmल तथा मिठाई वितर ण गर्नुभएको  छ । मातातीर्थ औ ंशी अर्थात आमाको  मुख हर्ने  दिनका अवसर मा स् वर्गीय ...

  Read More »
Scroll To Top