Free songs

प्रमुख समाचार

विचार

सम्पादकीय

 • नेतृत्व विकासको अवसर

  स् थानीय तह दो स्रो  चरणको  निर्वाचन भो लि हुँदै छ । पहिलो  चरणको  निर्वाचन सकियो  । यी निर्वाचनले  बाँकी प्रदे श नं. दुईको  निर्वाचन गनेर्  बलियो  वातावरण तयार गनेर्  नै  छ । यो  निर्वाचनमा आम नागरिकको  लो भलाग्दो  उत्साह दे खिएको  छ । निर्वाचनप्रति रुचि नदे खाएका राजनीतिक दलहरुलाई चुनावमा ...

  Read More »

अन्तर्वार्ता

पाठक पत्र

संक्षिप्त समाचार

 • तीन दिनभित्र जिल्लासभा आह्वान

  काठमाडौ ं, १२ असार (युस)– निर्वाचन आयो गले  गाउ“ तथा नगरसभाको  निर्वाचन भएका जिल्लाहरुमा तीन दिनभित्र जिल्लासभाको  बै ठक बो लाउन निर्दे शन दिएको  छ । साथै  जिल्लासभाको  पहिलो  बै ठकबाट जिल्ला समन्वय समितिमा रहने  सदस् य संख्या निर्धारण गरी त्यसको  जानकारी आयो गमा पठाउन स् थानीय विकास अधिकारीहरुलाई ...

  Read More »
 • दाङ उवासंघको  साधारणसभा साउनमा

  घो राही, ११ असार (युस)– दाङ जिल्ला उद्यो ग वाणिज्य संघको  साधारणसभा एवं अधिवे शन आउ“दो  साउन २८ गते  हुने  भएको  छ । शुक्रवार संघका अध्यक्ष हे मराज बञ्जाडे को  अध्यक्षतामा बसे को  बै ठकले  संघको  १३ औ ं साधारण सभा तथा अधिवे शन २०७४ साउन २८ गते  घो राहीमा गनेर्  ...

  Read More »
 • बन्द आह्वान

  घो राही, ११ असार (युस)– ने पाल कम्युनिष्ट पार्टी दाङले  असार १३ गते  बन्द आह्वान गरे को  छ । चुनावविरुद्ध पार्टीको  ने पाल बन्द कार्यक्रमअन्तर्गत बन्द घो षणा गरिएको  जिल्ला से क्रे टरी सविनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्ले ख गरिएको  छ । त्यस दिन व्यापार, व्यवसाय, उद्यो ग, कलकारखाना, शिक्षण संस् था र ...

  Read More »
 • बालक अलपत्र फे ला पर े 

  घो राही, ८ असार (युस)– आफ्नो  नाम आकाश खड्का बताउने  १० वर्षीय बालक ने पालगञ्जमा फे ला परे का छन् । बालकलाई जिल्ला बाल कल्याण समिति बा“के ले  संरक्षणमा राखे को  महिला तथा बालबालिका कार्यालय दाङले  जानकारी गराएको  छ । बालकले  बाबु टीकाराम खड्का भारत गएको , आमा ...

  Read More »
Scroll To Top